Training Dienend Leiderschap & Communicatie

Medewerkers die zelf hun verantwoordelijkheid nemen en zichzelf ontwikkelen worden aangestuurd door Dienend-Leiderschap. De tijd is te veel veranderd om alleen nog strikt hiërarchisch aan te sturen. Echte leiders dienen; ze kunnen balanceren tussen het verkrijgen van resultaten, verantwoordelijkheden nemen èn laten, meebewegen met de veranderingen in de context, de behoeften van hun medewerkers èn hun eigen ontwikkeling. Ervaring leert dat veel leidinggevenden op hun positie komen op basis van hun inhoudelijke deskundigheid en vervolgens worstelen met hun nieuwe taak als leidinggevende.

Persoonlijk Leiderschap gaat vóór leiderschap of met andere woorden goed leiderschap vraagt zelfreflectie en kijken naar eigen aandeel. Uitgangspunt zijn eigen ontwikkelvragen en we werken met de eigen functie-context. Naast alle inzichten die je verzamelt, ga je praktisch aan de slag om jouw dienende leiderschapstijl vorm te geven in je eigen praktijk.

VOOR WIE:

Voor iedere leidinggevende die een volgende stap wilt maken in zijn of haar persoonlijke en/of professionele ontwikkeling.

RESULTATEN:

 • Vergroten van bewustzijn en zelfbeeld.
 • Vergroten van invloed en effectiviteit.
 • Inzicht in stijl van leidinggeven.
 • Inzicht in ontwikkeling van teams.
 • Balans in rationeel en intuïtief leidinggeven.
 • Balans in verantwoordelijkheid nemen en laten.
 • Communicatie beter afstemmen in relatie tot je omgeving.
 • De vertaalslag maken van de theorie naar de eigen praktijk.

PRAKTISCH: 

 • Open inschrijving van maximaal 10 deelnemers.
 • 3 blokken van 2 dagen verspreidt over ong. 4 maanden.
 • Vooraf een intake en persoonlijkheidstesten.
 • Inclusief een box-workshop en werken met trainingsacteurs.
 • € 3.250,- excl. accommodatiekosten en 21% BTW

Mijn ervaring is dat ik als deelnemer als vanzelf werd meegenomen in de thema’s van het programma. Ook onderwerpen die zijn aangedragen vanuit de persoonlijke intakes waren goed verweven in de training. Mooi om te merken dat handvatten zoals theoretische modellen echt beklijven in praktijksituaties, vanuit vorige management opleidingen kwam dit veel minder goed uit de verf.

Tijdens de training word je gestimuleerd en geprikkeld om het beste uit jezelf naar boven te halen. Dat voelde niet direct prettig, maar zoals ik heb geleerd: “mensen gaan pas iets veranderen als ze er last van hebben.” Dit inzicht is mij na de training van vijf jaar geleden nog bij gebleven èn daar kan ik nog steeds iets mee met mijn eigen mensen. De training heeft mij echt geholpen een betere leidinggevende te zijn.