Over Leadingwise

Mijn missie: individuen en teams inspireren en versterken door de ontwikkeling in Persoonlijk Leiderschap

Ik heb Leadingwise in 2012 opgericht. Ik begeleid individuen, groepen en teams naar gewenste ontwikkeldoelen. Uitgangspunt in de begeleiding is “Persoonlijk Leiderschap”, dat wil zeggen:

  • Verhogen van bewustzijn.
  • Proactieve houding; eigen verantwoordelijkheid kennen en nemen.
  • Managen van gedachten en emoties.
  • Effectieve communicatie
  • Vergroten van effectiviteit met nieuwe technieken.
  • Denken in mogelijkheden & geloof in eigen kracht.

Aangetoond is dat de ontwikkeling in persoonlijk leiderschap medewerkers creëert die effectiever, zelfstandiger en succesvoller zijn. Hierdoor zijn medewerkers ook gelukkiger en gezonder.

Over Peggy Seebregts, eigenaar | trainer |(team)coach| procesbegeleider

Communicatie is mijn achtergrond, ik ben mijn carrière gestart in de Public Relations. Mijn passie en talent bleek echter meer bij mensen en hun ontwikkeling te liggen. In 2001 maakte ik de overstap als trainer en supervisor bij de KLM. Vervolgens als Communicatietrainer bij Ruisendaal Management Advies en vanaf 2005 in dienst bij het gerenommeerde trainingsbureau Van Harte & Lingsma. Bij deze laatste organisatie heb ik meer dan 7 jaar gewerkt als ervaren trainer en teamcoach binnen leiderschapstrajecten, persoonlijke ontwikkelingstrajecten en maatwerk/incompany trajecten. In 2012 heb ik mijn eigen onderneming opgericht; voor mij een logische stap waarbij al mijn ervaring en vakmanschap samenkwam.

Werkwijze:  

Ik kijk naar wat mensen of teams laten zien, wat ze willen bereiken en wat in de weg zit om daar te komen. We starten met het verhogen van het bewustzijn via persoonlijke, verdiepende en spiegelende begeleiding. Wanner je je bewust bent van situaties en gedrag kun je het pas beïnvloeden. We doorbreken gewoontes en automatismen die in de weg zitten. Nieuwe inzichten en nieuwe technieken zijn vervolgens nodig voor de praktische vertaling naar de gewenste doelen en gedrag.

Vanaf jonge leeftijd ben ik zeer sensitief, mijn jarenlange werk als coach en trainer heeft dit versterkt. Het helpt mij in mijn werk om te weten en aan te voelen wat er speelt en wat er nodig is. Ik houd van mijn vak en leer zelf nog elke dag; ik vind het geweldig om te zien hoe snel mensen kunnen ontwikkelen wanneer ze doorkrijgen hoe ze zichzelf in de weg zitten om hun potentieel te gebruiken. Je kunt èn bent meer dan je denkt!