Ambtenaar wil meer aandacht voor eigen ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling wordt een steeds belangrijker criterium voor medewerkers in de publieke sector. Door flexibilisering van de arbeidsmarkt en nieuwe technologieën is zelf­ontplooiing van ambtenaren essentieel. Toch bieden werkgevers in de publieke sector hier­voor nog te weinig moge­lijkheden. Dat blijkt uit representatief landelijk onderzoek van Driessen HRM onder 560 wer­kenden in de publieke sector, uitgevoerd door TNS Nipo.

De behoefte 

83 procent van de ambtenaren vindt het zeer belangrijk om zichzelf te kunnen ontwikkelen in hun werk. In het onderwijs (92 procent) en bij 25- tot 35-jarigen (96 procent) wordt zelfs nog meer waarde aan persoonlijke ontwikkeling toegekend. ‘Flexibiliteit in het uitvoeren van werkzaamheden’, ‘het krijgen van voldoende ruimte tot het nemen van eigen initiatief’ en ‘de aanwezigheid van voldoende uitdagingen’ worden genoemd als de belangrijkste aspec­ten die bijdragen aan persoonlijke ontplooiing. Op dit moment maakt ongeveer de helft van de werkgevers eens per jaar tijd vrij voor een functionerings- of persoonlijk ontwikkelingsgesprek, terwijl medewerkers zouden willen dat dergelijke gesprekken vaker worden gevoerd, bij voorkeur eens per half jaar of kwartaal. Opvallend is dat een kwart van alle werkgevers – en zelfs meer dan de helft van de werkgevers in de cultuursector – volgens de respondenten helemaal niet stilstaat bij de ontwikkeling, terwijl 44 procent van de medewerkers hier wel behoefte aan heeft.

Ontevreden

Op dit moment is één op de vijf werkenden van de totale arbeidsmarkt ontevreden over de betrokkenheid van de afdeling HRM bij hun persoonlijke ontwikkeling. Binnen de overheid geldt dit zelfs voor een derde van de mede­werkers.

Bron: Binnenlands Bestuur