Niet geschikt voor een training Persoonlijk Leiderschap?

De laatste maanden geeft Leadingwise trainingen in “persoonlijk leiderschap” aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De training is expliciet bedoeld voor alle medewerkers en iedereen mag zich opgeven. Toch kreeg ik regelmatig te horen dat mensen zich niet hadden opgegeven voor de training omdat ze geen leidinggevende zijn….  Dit werd overigens niet gecheckt maar automatisch aangenomen. Daar begint ‘het leiden van jezelf’ trouwens al, je kunt namelijk ook de vraag stellen in plaats ervan uit te gaan.

Mensen koppelen persoonlijk leiderschap snel aan een positie als leidinggevende of manager en zien zichzelf niet als leider. Het is een andere manier van naar jezelf en leiderschap kijken.

Als het gaat om leiderschap dan is dat er voor mij overal. Iedereen is sowieso de leider van zijn eigen leven. Leiderschap bevindt zich overal in de organisatie, in elke laag, binnen elk niveau, binnen elke groep, in elke situatie. Kortom overal in het leven. Het gaat erom of je leiderschap neemt in gedrag, hoe je reageert op hetgeen jou gebeurt, of je verantwoordelijkheid neemt. En ook weet hoe dat te doen.

Om een paar voorbeelden van persoonlijk leiderschap te geven: kiezen waarvoor je echt wilt kiezen, jezelf uitspreken, het goede voorbeeld geven, durven aan te spreken, hulp vragen als je er niet uitkomt, denken in mogelijkheden, ondernemen ipv te blijven dromen, stoppen met iets wat je te veel energie kost, negatieve gedachten kunnen ombuigen… en zo zijn er genoeg voorbeelden waarin je leiderschap toont.

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan persoonlijk leiderschap ten grondslag ligt; wat je nodig hebt om het vorm te geven:

  1. Proactieve houding
  2. Managen van gedachten en emoties
  3. Effectief communiceren
  4. Geloof in je eigen kracht
  5. Denken in mogelijkheden
  1. Een proactieve houding is zelf het heft in handen nemen. Niet afwachten. Het is in essentie een confrontatie met jezelf. Kijken wat jij kunt doen om een situatie te veranderen of te verbeteren. Waar kun jij invloed uitoefenen of waar kun jij iets laten.
  1. Wij worden allen bestuurd door onze gedachten. Er is bewustwording voor nodig om te weten waar gevoelens en emoties vandaan komen. Welke gedachten heb je en zijn deze gedachten wel waar? Gedachten hebben namelijk direct invloed op ons gedrag. Dus van belang is om de techniek te beheersen om te dealen met negatieve of blokkerende gedachten.
  1. Ons belangrijkste instrument is onze communicatie. We communiceren voortdurend en daarmee genereren we dus ook voortdurend effect. Maar creëer je het gewenste effect? De snelste manier om dit te weten is feedback te vragen over je communicatie, zowel verbaal als non-verhaal. Bereik je niet wat je wilt in interactie? Dan is het zaak te sleutelen aan je eigen communicatie.
  1. Iedereen heeft in de kern veel kracht, wijsheid, potentie, kwaliteiten en talenten. Maar soms ligt het niet aan de oppervlakte of is het kwijt door allerlei ervaringen. Het is de kunst deze waarde naar boven te halen, of het te ontdekken, of er in te geloven en ervan uit te gaan.
  1. Denken in mogelijkheden is met name een houding. Steeds bedenken wat er wel kan in plaats van niet. Wat je wel wilt in plaats van niet. Uit te gaan van je eigen invloed in plaats van je machteloos te voelen. Deze mindset maakt een wereld van verschil en levert je direct meer energie en zelfvertrouwen op.

Wanneer je niet bezig bent met het ontwikkelen van jezelf en persoonlijk leiderschap, kun je het idee hebben dat situaties jou steeds overkomen. Je voelt jezelf een speelbal van je omgeving. Het gaat niet zoals jij wilt of je krijgt niet voor elkaar wat je wilt. Je voelt je machteloos. Je bent je dan te weinig bewust van je gedrag en daardoor minder in staat passende keuzes in gedrag te maken. Je maakt onvoldoende gebruik van je volle potentie en dat is zonde!

Dus: persoonlijk leiderschap is juist bedoeld voor iedereen! Zowel voor medewerkers als ook voor leidinggevenden, zowel leidinggevenden van midden of hoger kader. Als leidinggevende is het nodig om eerst jezelf te kunnen leiden alvorens anderen te leiden. En daarnaast heeft iedereen de wens om invloed te kunnen uitoefenen, zich de moeite waard te voelen en waarde te kunnen toevoegen en redelijk stressvrij te zijn.